Z.mag@zine nr 1, 1994

Proveniens:
Juridisk status:
Donerad
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:
Volym:
1
Förvar:
1B
Titel:
Z.mag@zine nr 1, 1994
Kommentar:
Första numret av den kortlivade Z.m@gazine, ägd av Kinnevikskoncernen, var en av IT-boomens mer bekantare tidningar för IT-journalistik, och har ofta beskrivits som ett försök att skapa en svensk motsvarighet till amerikanska Wired som hörde till förlagorna.
Tanken var inte så mycket att skapa en datortidning som ett "livsstilsmagasin för det moderna informationssamhället".
Donerad av Mattias Hansson, tidningens dåvarande chefredaktör, som radikalt omstöpte vad som ursprungligen var en satirtidning Z till det IT-fokuserade magasin det gjorde sig bekant som under 1990-talet.
Tid:
1994-12
Tidskommentar:
Tidningen lanserades i december 1994. Första årgångens första nummer är sålunda också årgångens enda nummer.
Utgivare:
Medvik
Taggad: