Windows on the internet: The complete toolchest on CD-ROM

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
Windows on the internet: The complete toolchest on CD-ROM
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
McGraw-Hill
ISBN:
0-07-912173-X