Videokassett: ”Introduktion till Internet – Datorutbildning på video”

Proveniens:
Juridisk status:
Donerad
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Volym:
3
Förvar:
1B
Referens:
Denna film ingick i ett paketerbjudande vid köp av US Robotics-modem. Ett exempel på dylika finns i Per Olof Josefssons samlingar.
Titel:
Videokassett: ”Introduktion till Internet – Datorutbildning på video”
Kommentar:
Introduktionsvideo till internet med information om bl.a. internetshistoria, E-post, FTP, samtida browsers, E-post m.m. I originalkassettfodral.
Tidskommentar:
ca. 1994
Utgivare:
Klick Data AB