VIC-rapport, årgång 3 (1984) nr 1-7, 9-11/12

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Tomas Rundqvists tidningssamling innehåller mer eller mindre kompletta årgångar av Datormagazin C64/128 (senare endast Datormagasin) samt nummer från flera
andra tidiga exempel på IT- och datortidningar. Tidningarna – som till stor del rör hemdatorteknologi – kommer till stor del från tiden innan internet, men är av intresse
då de till stor del behandlar BBS-teknologin som ur många avseenden kan ses som en föregångare ur en användarsynpunkt. Den är också intressant då många av de pionjärer
som var inblandade i internetteknologins utveckling började som hemdator-entusiaster; Amiga, Commodore, och liknande system var påfallande ofta ”inkörsporten”, varigenom den
tidiga hemdatorhobbyns kultur och språk som kommer till uttryck i dessa tidningar oundvikligen kom att sätta sin prägel på det tidiga internets utveckling, om än indirekt.

Serie:
Volym:
1
Förvar:
1A
Titel:
VIC-rapport, årgång 3 (1984) nr 1-7, 9-11/12
Tid:
1984
Utgivare:
VIC-Rapport
ISSN:
0281-8043
Taggad: