Vård ITiden

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Referens:
Skrevs med syfte att vidare utveckla förslag ursprungligen framförda i Prop. 1999/2000:86
Titel:
Vård ITiden
Tid:
2002
Utgivare:
Socialdepartementet
Skriftserie:
Departmentsserien
Serienummer:
Ds 2002:3
ISBN:
91-38-21624-8
ISSN:
0284-6012
Taggad: