USB-sticka med film: ”Teleshopping”

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:
Förvar:
1B
Referens:
Klicka denna länk för att se filmen på internetmuseums webbsida.
Titel:
USB-sticka med film: ”Teleshopping”
Kommentar:
Visionsfilm om föreställda framtida e-handelsapplikationer för internet.
Tid:
1992
Tidskommentar:
Filmen producerades 1992. Bäraren och filen är rimligtvis mycket yngre.

Övriga handlingar i samma omslag