Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.
Tid:
2003
Författare:
Utgivare:
Regeringskansliet
Skriftserie:
Departmentsserien
Serienummer:
Ds 2003:35
ISBN:
91-38-21891-7
ISSN:
0284-6012