Träplatta med färgade träbitar

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
Träplatta med färgade träbitar
Kommentar:
Del i en av Grankvists kreativitetsverktygslådor. Hur den är tänkt att användas och till kan han idag inte svara på.
Tidskommentar:
ca. 2000-2001
Löpnummer:
42
Fysisk beskrivning:
Träplatta med 16 piggar, på vilka fästs träformer av olika slag med färgade toppar.
Taggad: