Toppdomän för Sverige

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Toppdomän för Sverige
Kommentar:
Slutbetänkande av e-komutredningen
Tid:
2003
Författare:
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 2003:59
ISBN:
91-38-21887-9
ISSN:
0375-250X
Taggad: