Top-Trumps kortlek.

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
Top-Trumps kortlek.
Kommentar:
Ömsom spelkortslek, ömsom produktkatalog. Sammanhanget att döma var denna lek sannolikt aldrig använd för spel utan tycks ha ingått i en av Grankvists ”kreativitetsverktygslådor”.
Tidskommentar:
ca. 2000-2001
Löpnummer:
32
Fysisk beskrivning:
Kortlek med 33 kort ämnade för spelet top Trumps. Motiven på korten är diverse produkter från firebox.com.
Taggad: