Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
4C
Titel:
Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
Kommentar:
Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Tid:
2005
Författare:
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 2005:38
ISBN:
91-38-22348-1
ISSN:
0375-250X
Taggad: