Till frågan om spridning. Reflektion kring KK-stiftelsens skolsatsningar

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Småtryck och särtryck insamlade av Johan Groth med ursprung i offentlig sektor.

Omslag:
Volym:
2
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Till frågan om spridning. Reflektion kring KK-stiftelsens skolsatsningar
Tid:
2002
Författare:
Utgivare:
Umeå Universitet
Skriftserie:
Pedagogiska rapporter
Serienummer:
68/2002
ISBN:
91-7305-190-X
ISSN:
0281-6776
Taggad: