The world wide web, Mosaic and more

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
The world wide web, Mosaic and more
Tid:
1994
Författare:
Utgivare:
McGraw-Hill
ISBN:
0-07-709132-9