The whole internet: User’s guide & catalog

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
The whole internet: User’s guide & catalog
Tid:
1993
Tidskommentar:
korrigerade upplagan
Författare:
Utgivare:
O'Reilly & Associates Inc.
ISBN:
1-56592-025-2