The web empowerment book

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
The web empowerment book
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
TELOS (Springer-Verlag)
ISBN:
0-387-94431-1