The network nation: Human communication via computer

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
The network nation: Human communication via computer
Tid:
1994
Tidskommentar:
Reviderade utgåvan
Författare:
Utgivare:
MIT Press
ISBN:
0-262-08219-5