The .net guide to AOL

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Volym:
1
Förvar:
1B
Titel:
The .net guide to AOL
Kommentar:
Specialnummer av .net helt ägnat åt AOL.
Tid:
1996
Utgivare:
Future Publishing
Skriftserie:
.net
ISSN:
1355-7602
Taggad: