The NCSA guide to PC and LAN security

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
The NCSA guide to PC and LAN security
Tid:
1996
Författare:
Utgivare:
McGraw-Hill
ISBN:
0-07-912168-3