The Mosaic navigator – the essential guide to the internet interface

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
The Mosaic navigator – the essential guide to the internet interface
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
John Wiley & Sons
ISBN:
0-471-11336-0