The internet yellow pages

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
The internet yellow pages
Tid:
1994
Författare:
Utgivare:
Osborne Mcgraw-Hill
ISBN:
0-07-882023-5