The internet navigator

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
The internet navigator
Tid:
1993
Tidskommentar:
första upplagan
Författare:
Utgivare:
John Wiley & Sons
ISBN:
0-471-59782-1