The internet guide for new users

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
The internet guide for new users
Tid:
1994
Författare:
Utgivare:
McGraw-Hill, Inc.
ISBN:
0-07-016510-6