The internet companion: A beginner’s guide to global networking

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
The internet companion: A beginner’s guide to global networking
Tid:
1993
Författare:
Utgivare:
Editorial Inc.
ISBN:
0-201-62224-6