The complete idiot’s guide to Netscape navigator 3

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
The complete idiot’s guide to Netscape navigator 3
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
Que
ISBN:
0-7897-0958-9