Teknikpolitik och regional utveckling: Regioner på väg mot år 2015

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Småtryck och särtryck insamlade av Johan Groth med ursprung i offentlig sektor.

Volym:
2
Förvar:
Nya arkivet
Titel:
Teknikpolitik och regional utveckling: Regioner på väg mot år 2015
Kommentar:
Rapporten sammanställdes på uppdrag av regeringen och syftade till att sammanställa ett nationellt analys- och planeringsunderlag som stöd för regionalt utvecklingsarbete och nationella avvägningar i teknikpolitiska frågor.
Tid:
1997
Författare:
Utgivare:
NUTEK
Skriftserie:
Nutek R
Serienummer:
1997:21
ISSN:
1102-2574
Taggad: