TCP/IP & Related Protocols

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
TCP/IP & Related Protocols
Tid:
1994
Tidskommentar:
Andra upplagan
Författare:
Utgivare:
McGraw-Hill
ISBN:
0-07-005560-2