TCP/IP Illustrated Volume 1: The protocols

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
TCP/IP Illustrated Volume 1: The protocols
Tid:
1994
Författare:
Utgivare:
Addison-Wesley Longman, Inc.
ISBN:
0-201-63346-9