Artiklar och avhandlingar skrivna vid eller utgivna av forskningsinstitutioner såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Artikel: ”What is the internet?”
 Författare:   |  Tid: 1993-05  |  Serie:   |  Volym: 1
Till frågan om spridning. Reflektion kring KK-stiftelsens skolsatsningar
 Författare:   |  Tid: 2002  |  Serie:   |  Volym: 2
SISU Dokument: World Wide Web – En platform för interaktiva informationstjänster
 Författare:   |  Tid: 1995-01  |  Serie:   |  Volym: 2
Artikel: ”Internetsökning i en fjärdeklass”
 Författare:   |  Tid: 2001  |  Serie:   |  Volym: 2
IT för alla? Informationstekniken och barnen, skolan och lärarutbildningen
 Författare:   |  Tid: 1998  |  Serie:   |  Volym: 2
Användarstudier inom SUNET: Studenternas användning av Internet i studierna. En kortfattad översikt.
 Författare:   |  Tid: 2004  |  Serie:   |  Volym: 2
Mobile Banking – Financial Services for the unbanked?
 Författare:   |  Tid: 2008  |  Serie:   |  Volym: 2
Datorn i skolan: Skolöverstyrelsens och andra aktörers insatser, 1970- och 80-tal.
 Författare:   |  Tid: 2009  |  Serie:   |  Volym: 2
Mobile bankin – Financial Services for the Unbanked?
 Författare:   |  Tid: 2008  |  Serie:   |  Volym: 4
”A Brief description of the Swedish School Computer Network -SSCN- and an evalutation of one of it’s main strategies”
 Författare:   |  Tid: 1998-05-16  |  Serie:   |  Volym: 1