Icon satte kreativitet högt på agendan, och ville gärna förstå det som ett av företagets utmärkande drag.
Som ”creativity evangelist” gjorde Grankvist för Icon Medialab-personalen – kanske främst konceptutvecklarna –
en rad s.k. kreativitetesverktygslådor, vilka syftade till att hjälpa i brainstorming och idégenerering.

Grankvist beskriver arbetssättet:

”Det är idégenerering. Är du i en kreativ process och sitter fast, så bara
genom att titta på random bilder, random föremål, så kan du få
associationer, och det var det vi ville få loss… på så sätt är den här inte
representativ [för branschen] Men den är ju också en signal att det
uppenbarligen var helt okej att leka på det sättet…”

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Sugkoppspistol
Bokstavstärningar
Träplatta med färgade träbitar
Färgkort
Tärning
Absolut Citron-reklamföremål
Visselpipa
”Houe of cards”-lek
Top-Trumps kortlek.
Laminerade fotografier