Sunetten Nr 3 – 6 1998

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:

Handlingar donerade av Anette Hall.

Volym:
1
Förvar:
1b
Referens:
Se även AMEL 6.1.1. för ytterligare nummer av Sunetten.
Titel:
Sunetten Nr 3 – 6 1998
Kommentar:
SUNETs nyhetsbrev.
Tid:
1998
Utgivare:
SUNET
Taggad: