Skriv för webben: En praktisk handbok för dig som informerar

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Skriv för webben: En praktisk handbok för dig som informerar
Tid:
2002
Författare:
Utgivare:
Liber
ISBN:
91-47-03611-7