Skoldatatnätet: Korrespondens

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:
Volym:
1
Förvar:
X
Referens:
Se även pärmen med informationstexter som skickades ut till alla skolor som deltog i projektet.
Titel:
Skoldatatnätet: Korrespondens
Kommentar:
Korrespondens med deltagande skolor i projektet, press, operatörer och övriga samarbetspartner. I eget omslag.
Tidskommentar:
1994 - 1995
Utgivare:
Skolverket
Taggad: