Skoldatanätet: PM och rapporter 1998-1999

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:
Volym:
1
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Skoldatanätet: PM och rapporter 1998-1999
Kommentar:
Interna PM och rapporter från perioden 1998-1999 rörande svenska skoldatanätet:
-1998 års rapport avseende ett uppdrag till statens skolverk om utvecklingen av användningen av informationsteknik i skolan. (1998-04-30).
-1999 års rapport avseende ett uppdrag till statens skolverk om utvecklingen av användningen av informationsteknik i skolan. (1999-04-29).
- PM: IT-strategi för områden IT i skolan (1999-12-23).
- Utdrag ur prop. 1999/2000:86 med arkivbildarens markeringar.
Tidskommentar:
1998-1999
Taggad: