Skoldatanätet: Arbets-PM 1994-1995

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:
Volym:
1
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Skoldatanätet: Arbets-PM 1994-1995
Kommentar:
19 interna arbets-PM från arbetet med skoldatanätet. Spridda ämnen. Berör såväl tekniska, utbildningsrelaterade och organisatoriska områden och frågor. I eget omslag. Företrädesvis författade av Göran Isberg
Tidskommentar:
1994 - 1995
Utgivare:
Skolverket
Taggad: