Småtryck och särtryck insamlade av Johan Groth med ursprung i offentlig sektor.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Till frågan om spridning. Reflektion kring KK-stiftelsens skolsatsningar
 Författare:   |  Tid: 2002  |  Serie:   |  Volym: 2
SISU Dokument: World Wide Web – En platform för interaktiva informationstjänster
 Författare:   |  Tid: 1995-01  |  Serie:   |  Volym: 2
Artikel: ”Internetsökning i en fjärdeklass”
 Författare:   |  Tid: 2001  |  Serie:   |  Volym: 2
IT för alla? Informationstekniken och barnen, skolan och lärarutbildningen
 Författare:   |  Tid: 1998  |  Serie:   |  Volym: 2
”Verktygslådan” för kundorienterad verksamhetsutvekling med fokus på e-tjänster
 Författare:   |  Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst: En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet
 Författare:   |  Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
På väg mot 24-timmarsmyndigheten
 Författare:   |  Tid: 1997  |  Serie:   |  Volym: 1
Internet och skolan – etiken, ansvaret och hjälpmedlen
 Författare:   |  Tid: 1997  |  Serie:   |  Volym: 1
”…Utvecklingen beror då inte på användningen av datorer.” – IT-användningen i den svenska skolan våren 1998
 Författare:   |  Tid: 1997  |  Serie:   |  Volym: 1
På visIT i skolan: En beskrivning av och reflektioner kring tre grundskolors IT-satsning
 Författare:   |  Tid: 1997  |  Serie:   |  Volym: 1