Denna serie består av material aggregerat av arkivbildaren vid dennes tid som handläggare och projektledare vid utbildningsdepartementet. De har diversifierad karaktär och ursprung men förenas samtliga av att de på olika vis är kopplade till internet- och nätverksteknologi, och diskussionerna och arbetet som fördes med att utforska teknologins potential inom offentlig sektor under 1990-talet, med tonvikt på IT i utbildning. Handlingarna låg samlade i en pärm och har på det stora taget fått behålla sin ursprungliga ordning, med vissa smärre ingrepp för att göra den redan befintliga ordningen konsekventare och användarvänligare.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Pressmeddelanden om Nordiska skoldatanätet
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Den Nationella datapolitiken för skolområdet – Utvärdering av uppdrag 2 fas 1.
 Författare:   |  Tid: 1993-06  |  Serie:   |  Volym: 1
”Datoranvändningen i skolan” – Stolpar till föredag hållet av Johan Groth
 Författare:   |  Tid: 1993-06  |  Serie:   |  Volym: 1
Interna PM och arbetsdokument från utredningen ”Den Nationella datapolitiken för Skolområdet”
 Serie:   |  Volym: X
Översiktsbeskrivningar av individuella nordiska länders skoldatanät
 Tid: 1993  |  Serie:   | 
Manus till tal hållet av Per Unckel om Nordiska skoldatanätet
 Serie:   |  Volym: 1
Förslag från arbetsgrupperna (Nordiska skoldatanätet)
 Serie:   |  Volym: 1
Beslut från nordiska ministerrådet om Nordiska Skoldatanätet
 Serie:   |  Volym: 1
Uppdragsavtal för deltagare i nordisk arbetsgrupp för skoldatanät
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Skrivelse från Carl Bildt till Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
 Tid: 1994-08-18  |  Serie:   |  Volym: 1