Seriens innehåll bygger på arkivbildarens egen avgränsning och ämnesordning. 5 st. omslag i 1 volym.
Volymen innehåller även luftserien AMEL 8.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
4st reklamblad från SETEC TAG presenterandes eID-produkter och lösningar
 Serie:   |  Volym: 1
”Eletronisk identifiering (eID): Tekniskt orienterad analys och översikt”
 Författare:   |  Tid: 2006  |  Serie:   |  Volym: 1
Mail till Eklund-Löwinder ang. intervju för E-id-rapport
 Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
Dubbelsidigt informationsblad från Swedish Standard Institute om projekt att framta identifieringskort.
 Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
Utskriven powerpoint-presentation om E-id
 Tid: 2004-10  |  Serie:   |  Volym: 1
”Elektroniska signaturer – ny lag men fortsatt behov av åtgärder”
 Författare:   |  Tid: 2001  |  Serie:   |  Volym: 1
”Elektroniska signaturer – Möjligheter, affärsnytta och ansvar”
 Tid: 2001  |  Serie:   |  Volym: 1
”Kvalificerade elektroniska signaturer” Sammanfattning av proposition 1999/2000:117.
 Tid: 2000-05  |  Serie:   |  Volym: 1
PM från Näringsdepartementet: ”Sammanställning av remissyttranden till Ds 1999:79 om elektroniska signaturer. ”
 Tid: 2000  |  Serie:   |  Volym: 1
”Strukturer för hantering av certifikat och kryptonycklar i Sverige – Statskontorets förslag till vidare arbete”.
 Författare:   |  Tid: 1999  |  Serie:   |  Volym: 1