Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Pressklipp från åren 1995, 1999-2004 samt 2011
 Serie:   |  Volym: 2
Pressklipp från perioden 1997-2000
 Serie:   |  Volym: 2
Pressklipp ur Dagens nyheter från perioden 1999-2006
 Serie:   |  Volym: 2
Pressklipp ur Svenska Dagbladet från perioden 2001-2010
 Serie:   |  Volym: 2
Pressklipp, blandade tidningar
 Serie:   |  Volym: 2
Klipp ur ej identifierade tidningar
 Serie:   |  Volym: 2
Kopierade tidningsartiklar företrädesvis 1996-2006
 Serie:   |  Volym: 3
Utskrifter från blandade nättidningar och nätupplagor
 Serie:   |  Volym: 3
Platsannonser för diverse IT- och IT-säkerhetsrelaterade yrken.
 Serie:   |  Volym: 3
Pressklipp ur Computer Sweden från perioden 1995-2002
 Serie:   |  Volym: 2