Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Utkast till handlingsplan av förberedelsekommittén inför WSIS första internationella toppmöte 2004.
 Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
2-sidig informationsbroschyr om ICANN.
 Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
Programbroschyr för ICANN 2014 i London
 Tid: 2014  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
”Domain Daily”
 Tid: 2012  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
Program för IETF 75.
 Tid: 2009  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
Informationsbroschyr om IETF 75
 Tid: 2009  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
2x inträdeskort för IETF-besökare: till Vasamuseet och till buffé hållen i stadshuset den 26 juli i samband med konferensen
 Tid: 2009  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
Programbroschyr för ICANN 2007 i Lisabon
 Tid: 2007  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
Reklambokmärke för ICANNwiki.org från ICANN i Lisabon 2007.
 Tid: 2007  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
ICANNs årsrapport 2006.
 Tid: 2006  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3