Science and technology on the internet. An instructional guide

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Science and technology on the internet. An instructional guide
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
Library solutions press
ISBN:
1-882208-12-9
ISSN:
99-2192594-6