Regeringsbeslut 15 1994

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:
Omslag:
Volym:
1
Förvar:
X
Titel:
Regeringsbeslut 15 1994
Kommentar:
Regeringsbeslutet med vilket Statens skolverk formellt gavs uppdraget att utveckla och upprätta det svenska skoldatanätet.
Tid:
1994-04-14
Taggad: