Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Strategi och metodik för informationsförsörjning i ärendehantering – Rapport till Statskontoret
 Författare:   |  Tid: 2002-12  |  Serie:   |  Volym: 1
e-tjänster genom hela livet
 Tid: 2003  |  Serie:   |  Volym: 1
Guide på Internet – ett stöd för medborgarens möte med det offentliga.
 Författare:   |  Tid: 2002-06-18  |  Serie:   |  Volym: 1
EU-kommissionens rapport: Accomplishing Europe Through education and training
 Tid: 1996  |  Serie:   |  Volym: 1
Slides från ej namngivet föredrag hållet av J. Groth
 Författare:   |  Tid: 1998  |  Serie:   |  Volym: 1
Slides från föredraget ”IT i skolan och annorstädes”
 Författare:   |  Tid: 1998-04-23  |  Serie:   |  Volym: 1
Artikel: ”What is the internet?”
 Författare:   |  Tid: 1993-05  |  Serie:   |  Volym: 1
Artikel: A view from the 21st Century
 Författare:   |  Tid: 1993-10  |  Serie:   |  Volym: 1
”The Face of Innovation 1997” – Förteckning över nominerade till Computerworld Smithsonian Awards 1997
 Författare:   |  Tid: 1997  |  Serie:   |  Volym: 2
Brev ang. Smithsonian Awards-nomineringen
 Författare:   |  Serie:   |  Volym: 2