Född 1957. Anne-Marie Eklund Löwinder är en förgrundsgestalt i svensk internethistoria och framstående expert inom informations- och IT-säkerhetsfrågor. Eklund-Löwinder har sedan tidigt 1980-tal varit sysselsatt med informationssäkerhetsrelaterade frågor. Under en lång period (1987-1998) arbetade hon på Statskontoret, något som avspeglas av den stora mängden arkivmaterial och tryck från denna myndighet i hennes samlingar.

Mellan 1998-2001 projektledare vid den fjärde IT-kommissionens sekretariat och ledde där två av observatorierna.

2001 rekryterades hon till Stiftelsen för internetinfrastruktur som projektledare, där hon stannade till 2004.

2004 tillträdde hon positionen som informationssäkerhetschef vid NIC.SE. Hon har sedan dess verkat som omväxlande kvalitets- och säkerhetschef, säkerhetschef och är numera CISO på Internetstiftelsen.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Blokks-reklamblock
Continuing Cooperation – The NRO’s role in Internet Governance
 Tid: 2007  |  Serie:   |  Volym: 1
Att handla på internet – Vad kostar det och vilka regler gäller för mig som privatperson?
 Tid: 2001-02  |  Serie:   |  Volym: 1
Överföring av betaldata – Rekommendation till säkerhetsrutiner
 Tid: 1987  |  Serie:   |  Volym: 1
Internet Society tar ansvar för Internets framtid
 Serie:   |  Volym: 1
Gör en informationssäkerhetsstrategi
 Författare:   |  Tid: 1991  | 
Dataolyckor – har det verkligen hänt någon gång?
 Författare:   |  Tid: 1992  | 
Elektronisk post i ett säkerhetsperspektiv
 Författare:   |  Tid: 1989  | 
Upphandling – abonnentäxlar
 Författare:   |  Tid: 1998  | 
Informationsteknologin: Vingar åt människans förmåga – Kommissionens rekomendationer
 Författare:   |  Tid: 1994  |