Protecting LAN resources – A comprehensive guide to securing, protecting and rebuilding a network

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
Protecting LAN resources – A comprehensive guide to securing, protecting and rebuilding a network
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
John Wiley and Sons
ISBN:
0-471-95407-1