Pressmeddelanden om Nordiska skoldatanätet

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Denna serie består av material aggregerat av arkivbildaren vid dennes tid som handläggare och projektledare vid utbildningsdepartementet. De har diversifierad karaktär och ursprung men förenas samtliga av att de på olika vis är kopplade till internet- och nätverksteknologi, och diskussionerna och arbetet som fördes med att utforska teknologins potential inom offentlig sektor under 1990-talet, med tonvikt på IT i utbildning. Handlingarna låg samlade i en pärm och har på det stora taget fått behålla sin ursprungliga ordning, med vissa smärre ingrepp för att göra den redan befintliga ordningen konsekventare och användarvänligare.

Omslag:

Nordiska skoldatanätet var ett projekt som startades på uppdrag av Nordiska Ministerrådet 1993. Möjligheten hade redan undersökts under 1991-1992. När beslutet fattades att utveckla det Nordiska skoldatanätet hade ännu inget formellt beslut fattats att börja utveckla ens ett lokalt skoldatanät i Sverige, för vilket dock redan vissa skissartade planer dock redan existerade. Rent tekniskt var det nordiska skoldatanätet ämnat att vara Gopher-baserat, men det ändrades fort till det HTTP-baserade internet.

Visionen formulerades i vidlyftiga och storslagna termer. Rent praktiskt bestod målbilden beskrivits ha varit att skapa ett system för skolor över hela Norden att med enkelhet kommunicera med varandra, samt dela digital information såsom undervisningsmaterial, men också möjliggöra kontakt mellan elever i de olika länderna.

Resultatet – kallat ODIN – var ett förhållandevis spretigt webbaserat nätverk av sajter och tjänster vars första version officiellt förklarades sjösatt 1994.

Volym:
1
Förvar:
X
Titel:
Pressmeddelanden om Nordiska skoldatanätet
Tid:
1994
Utgivare:
Nordiska ministerrådet
Taggad: