Pärm för deltagare i svenska skoldatanätet

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
X
Titel:
Pärm för deltagare i svenska skoldatanätet
Kommentar:
Pärmar av detta slag med denna sorts tryck sändes ut till alla deltagande skolor i det svenska skoldatanätet. Innehållet var också detsamma. Häri fanns beskrivningar av projektet samt instruktioner och hjälpmedel. Handlingarna som suttit i just detta exemplar finns i Johan Groths fysiska arkiv.
Tid:
1994
Utgivare:
Skolverket
Löpnummer:
53
Fysisk beskrivning:
Vit plastpärm med Svenska skoldatanätets logotyp
Taggad: