Open systems interconnection: The communications technology of the 1990’s. Papers from the pre-conference seminar held at London, August 12-14, 1987

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
Open systems interconnection: The communications technology of the 1990’s. Papers from the pre-conference seminar held at London, August 12-14, 1987
Tid:
1988
Författare:
Utgivare:
K.G. Saur
ISBN:
3-598-21774-9
ISSN:
0344-6891