Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Samling av visitkort från skilda håll
 Serie:   |  Volym: 1