Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Per Grankvists visitkort från Icon medialab
 Serie:   |  Volym: 1