Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Slides från ej namngivet föredrag hållet av J. Groth
 Författare:   |  Tid: 1998  |  Serie:   |  Volym: 1
Slides från föredraget ”IT i skolan och annorstädes”
 Författare:   |  Tid: 1998-04-23  |  Serie:   |  Volym: 1